Bidrag till gång- och cykelväg beviljad. Läs mer…!

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beviljat föreningens ansökan om projektstöd för projektet ”Ökad trafiksäkerhet och minskad klimatpåverkan GC-väg från Vad skola till allmänna badet”. Stödet avser upprustning av ca 800 meter av den gamla landsvägen mellan skolan och badet i Vad för att anordna en trafiksäker gång – och cykelväg.

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten i Vad genom att gående och cyklande inte behöver färdas på den allmänna större vägen utan den gamla landsvägen rustas upp till gång-och cykelväg.

Den beräknade kostnaden för projektet är 830 625 kronor. Pengarna från landsbygdsprogrammet 2014-2020 tillsammans med Smedjebackens kommuns medfinansiering täcker 90 % av de utgifter som ger rätt till stöd.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Kommentarer inaktiverade.