Dialogmöte om Friluftsliv torsdag 18/1 2018 kl. 18:00. Läs mer…!

Dialogmöte om Friluftsliv i Vad med omnejd.

En kartläggning av naturområden för friluftsliv i Smedjebackens kommun pågår tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna och Naturvårdsverket. Därför vill vi träffa er friluftsintressenter för att diskutera friluftslivet i närheten av Vad. Allt från tätortsnära natur till leder och stora friluftsområden.

Så ta tillfället i akt att dela med dig av dina smultronställen och kunskaper om friluftslivet i närheten av Vad.

När:        Torsdag 18/1 kl. 18.00

Var:         Vads bystuga

Från Smedjebackens kommun kommer:

Siw Östlund, Fritidschef

Ida Dahl, Miljöstrateg

Välkomna!

Naturen i Smedjebackens kommun erbjuder en mångfald av möjligheter till olika friluftsupplevelser. Kommunen utgör en natur- och rekreationsresurs för såväl kommuninvånarna själva som för kort- och långväga besökare från mer tätbebyggda områden. Skogen och de många sjöarna är viktiga för kommunens attraktivitet och ger möjlighet till naturupplevelse i ostörd miljö. Det är viktigt att ta vara på de resurser och de möjligheter som de ger.

Kommentarer inaktiverade.