Vads bystuga-Medborgardialog med fokus på de äldre 24 jan 2019 kl. 17:30

Under de två första månaderna på det nya året planerar två av Smedjebackens förvaltningar att ge sig ut i kommunen och besöka byalag, hembygds- och Folkets husföreningar. Detta för att nå ut till medborgarna ute i byarna och siktet är främst inställt på de äldre kommuninvånarna.

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen och omsorgsförvaltningen som planerat tillsammans.
Tanken är att träffas, diskutera om, och i sådana fall hur, man skulle kunna samverka för att skapa mer aktiviteter runt om i kommunen, riktat främst till våra äldre invånare.

Planen föddes efter att omsorgsförvaltningen under våren 2018 skickat ut en enkät till alla personer i kommunen som var 75 år eller äldre. I svaren man fick in framkom bland annat att många efterfrågade mer gemenskap och mer gemensamma aktiviteter för äldre, något som förvaltningarna nu tagit fasta på och vill se hur man, tillsammans med de olika föreningar som finns, kan vidareutveckla.
För de som har problem att ta sig till mötet på egen hand erbjuds gratis skjuts, ring till Daniel, som jobbar på samhällsbyggnads-förvaltningen, på telefon 0240- 66 02 89.

Samtliga möten är naturligtvis öppna för allmänheten.

Alla möten börjar kl. 17.30 och håller förmodligen på ett par timmar.

Har ni frågor så hör av er till:
Anne Seppänen
Kulturchef
0240-66 02 83
anne.seppanen@smedjebacken.se

Elisabet Zimmer
Omsorgschef
0240-66 03 30
elisabet.zimmer@smedjebacken.se

Kommentarer inaktiverade.