Dialogmöte om Friluftsliv torsdag 18/1 2018 kl. 18:00. Läs mer…!

Dialogmöte om Friluftsliv i Vad med omnejd. En kartläggning av naturområden för friluftsliv i Smedjebackens kommun pågår tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna och Naturvårdsverket. Därför vill vi träffa er friluftsintressenter för att diskutera friluftslivet i närheten av Vad. Allt från tätortsnära natur till leder och stora friluftsområden. Så ta tillfället i…

Continue reading

Smedjebackens kommun inbjuder till dialogmöte 19/9 kl. 18:30. Läs mer…

Välkomna till en dialogkväll med representanter från Smedjebackens kommun. Vi vill gärna diskutera utvecklingen i Smedjebackens kommun  (och översiktsplanen), men naturligtvis främst utveckling och aktuella frågor hos er i Vad. Från Smedjebackens kommun kommer: Fredrik Rönning,  kommunstyrelsens ordförande, Siw Östlund, fritidschef, Ewa Dagwall, utredare och Lennart Silfverin, näringslivschef. Kaffe/te eller…

Continue reading