Arkiv

Nyhetsbrev

Barn- och ungdomsverksamhet.

Gården som vi kallar vår barn- och ungdomslokal är under våren 2018 öppen måndagar jämna veckor och torsdagar ojämna veckor från 17:00 till 18:30. Datum finns i Kalendern på hemsidan.

Till Gården kan man komma och hänga med kompisar, spela spel, pyssla, rita, lyssna på musik, baka m.m.

Sportlovsfilm fredagen den 23/2 2018 kl. 18:30!   Sportlovsfilm i Bystugan i Vad 23 februari 2018

Den ”rullande bygdegården” är bokad till Bystugan vecka 9 till och med vecka 14 2018.   Den rullande BYGDEGÅRDEN 1 mars 2018

Välkomna!

————————————————————————————————————————————————————————-

Föreningen Vads bystuga har ansökt om verksamhetsutvecklingsbidrag till allmänna samlingslokaler från Boverket. Beslut om beviljat bidrag kom i december 2017. Bidraget är på 650 000 kr.

En projektgrupp är bildad för projektet ”Anpassning av bystugan för ungdomsverksamhet” och har haft ett första möte den 10/1 2018.

Fyra arbetsgrupper är under bildande nämligen bygg, ekonomi, inköp och ungdomsverksamhet och ansvariga för respektive grupp är utsedda. Respektive ansvarig knyter till sig ytterligare personer till sin hjälp.

Vi tar tacksamt emot frivilliga som vill hjälpa till i första hand för bygg- och målningsarbete och för att ungdomsverksamheten ska fungera så behövs det många personer.

Vi har under några år bedrivit verksamhet riktat mot barn och ungdom. Deltagarantalet på våra aktiviteter visar att det finns ett intresse hos barn för Vads bystuga som mötesplats – det kom mellan 15-25 deltagare per kväll i åldrarna 4-9 år när fritidsgården är öppen – men att bystugan behöver anpassas så att även de lite äldre ungdomarna från 10 år och uppåt får sitt behov tillgodosett. Åtgärderna syftar till att lokalerna ska bli attraktiva och ändamålsenliga för barn- och ungdomsverksamhet. I samråd med bygdens barn och unga vill vi skapa en fritidsgård utifrån deras intresse och idéer.

Övergripande mål:

– göra Vads bystuga till en naturlig mötesplats för barn och ungdomar i Vad med omnejd.

– ge barn och ungdomar förutsättningar att förverkliga sina idéer.

– utbilda i föreningskunskap och demokratisk skolning.

– bilda ett ungdomsråd så att ungdomarna blir en del av föreningen.

Vi har sökt bidrag för bl.a. utbildningsinsatser, smärre ombyggnadsåtgärder och inköp av inventarier och modern AV-utrustning samt installation.

Med dessa åtgärder vill vi ge ungdomarna förutsättningar att bedriva verksamhet som på sikt ska ledas av ungdomarna själva.