Barn- och ungdomsverksamhet

Barn-och ungdomsverksamheten 2019

Under 2019 har vi delat in vår verksamhet i två grupper.

På tisdagar har vi vår fritidsgård öppet mellan klockan 17.00-18.30 för barn mellan 4 år-9 år

Onsdagar har vi Ungdomsgården öppet mellan klockan 18.00-20.00 från 9 år och uppåt.

Hit kan man komma och hänga med kompisar, spela pingis, bordshockey,brädspel, pyssla, lyssna på musik, baka m.m.

Under båda dessa dagar så finns alltid något ätbart att köpa för en liten slant

Vi har ibland andra lite större aktiviteter utöver dessa dagar, som film, Halloweenfest, Påskdisco m.m.

För att inte missa något följ oss gärna på Facebook; Barn och Ungdomsgården i Bystugan samt Instagram: bystuganivad

Kolla även i kalendern här på vår hemsida, den uppdateras kontinuerligt.

Den ”Rullande Bygdegården” är hos oss under vecka 11 till och med vecka 15 2019

Välkomna!

————————————————————————————————————————————————————————-Föreningen Vads bystuga har ansökt om verksamhetsutvecklingsbidrag till allmänna samlingslokaler från Boverket. Beslut om beviljat bidrag kom i december 2017. Bidraget är på 650 000 kr.

En projektgrupp är bildad för projektet ”Anpassning av bystugan för ungdomsverksamhet” och har haft ett första möte den 10/1 2018.

Fyra arbetsgrupper är under bildande nämligen bygg, ekonomi, inköp och ungdomsverksamhet och ansvariga för respektive grupp är utsedda. Respektive ansvarig knyter till sig ytterligare personer till sin hjälp.

Vi tar tacksamt emot frivilliga som vill hjälpa till i första hand för bygg- och målningsarbete och för att ungdomsverksamheten ska fungera så behövs det många personer.

Vi har under några år bedrivit verksamhet riktat mot barn och ungdom. Deltagarantalet på våra aktiviteter visar att det finns ett intresse hos barn för Vads bystuga som mötesplats – det kom mellan 15-25 deltagare per kväll i åldrarna 4-9 år när fritidsgården är öppen – men att bystugan behöver anpassas så att även de lite äldre ungdomarna från 10 år och uppåt får sitt behov tillgodosett. Åtgärderna syftar till att lokalerna ska bli attraktiva och ändamålsenliga för barn- och ungdomsverksamhet. I samråd med bygdens barn och unga vill vi skapa en fritidsgård utifrån deras intresse och idéer.

Övergripande mål:

– göra Vads bystuga till en naturlig mötesplats för barn och ungdomar i Vad med omnejd.

– ge barn och ungdomar förutsättningar att förverkliga sina idéer.

– utbilda i föreningskunskap och demokratisk skolning.

– bilda ett ungdomsråd så att ungdomarna blir en del av föreningen.

Vi har sökt bidrag för bl.a. utbildningsinsatser, smärre ombyggnadsåtgärder och inköp av inventarier och modern AV-utrustning samt installation.

Med dessa åtgärder vill vi ge ungdomarna förutsättningar att bedriva verksamhet som på sikt ska ledas av ungdomarna själva.

 

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.