Promenaddags!

Samling Bystugan onsdagar kl 14.00 Nyhet!! Vi varierar promenaderna mellan utflykt och hemmaplan. 22/9 Utflykt till Trädgårdskullen(mellan Korsheden och Larsbo) 29/9 Hemmaplan 6/10 Utflykt De gånger det är utflykt tar var och en med sig fika och bilen om du kan. Vi åker i samlad trupp och promenerar tillsammans, Varmt…

Continue reading