Landsbygdsprojekt

Projektbeskrivning gång- och cykelväg från skolan till Vads bad.

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten i Vad genom att gående och cyklande inte behöver färdas på den allmänna större vägen utan den gamla landsvägen rustas upp till gång- och cykelväg. Projektet består i upprustning av ca 800 meter av den gamla landsvägen som förbinder skolan och badet.

Förbindelsen mellan Vads skola och badet går längs den allmänna väg som går öster om Södra Barken. Den är smal och relativt tätt trafikerad. Barn som skall ta sig från tätorten till badet löper uppenbara risker genom att man måste ta sig fram längs den vägen. Vi ser det därför som nödvändigt att förbättra trafiksäkerheten genom att anordna en gång- och cykelväg separerad från bilvägen mellan skolan i Vad och det allmänna badet. Detta är ett mycket angeläget projekt för Vad. Det finns redan nu väl fungerande gång- och cykelväg från skolan och söderut mot övriga Vad. Med en ny gång- och cykelväg skulle hela byn få en trafiksäker förbindelse till det allmänna badet. Skolan kan använda vägen och badet för sina utomhusaktiviteter.

Projektet sker i samverkan med Smedjebackens kommun avseende genomförande och finansiering.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


Kommentarer inaktiverade.